Mts. Minnen

Vleeskalverhouderij en boerderijautomaat

De gewassen

Suikerbieten

Suikerbieten

Bietenrooier

Bietenrooier

Laden van de suikerbieten

Mais