Mts. Minnen

Vleeskalverhouderij en boerderijautomaat

SKV

Om de kwaliteit van kalvervoeding en kalfsvlees te bevorderen is, op initiatief van het bedrijfsleven, de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector ontstaan. Het doel van de SKV is de kwaliteit van kalvervoeding en kalfsvlees te bevorderen en te garanderen. Oftewel: ze wil de consument garanderen dat kalfsvlees schoon en veilig wordt geproduceerd. De SKV heeft normen en voorschriften ontwikkeld en houdt toezicht op producenten van kalvervoeding, vleeskalverhouders, handelaren en slachterijen. De SKV zorgt dat er geen verboden stoffen aanwezig zijn. Hiervoor controleert ze continu en intensief in de hele productiekolom van kalfsvlees.

Vallei Boert Bewust

Waarom Boert Bewust?

Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Stichting Boert Bewust vindt het belangrijk dat de samenleving boeren waardeert om hun werk en meer betrokken raakt bij de herkomst van hun voedsel. Het is daarom belangrijk dat boeren contact zoeken met hun omgeving om te ervaren wat er speelt en belangrijk is.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven
Boeren en tuinders met het Boert Bewust bedrijfslabel voldoen aan een certificering. Zij moeten minimaal 10 punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Alle deelnemers scoren punten op hun verbinding met de maatschappij. Daarnaast werken ze aan de uitstraling van hun bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de goede relatie met de samenleving. De certificering wordt iedere twee jaar opnieuw bekeken. Zo blijven de boeren zich ontwikkelen en werken ze aan het draagvlak in de maatschappij. Kortom, ze boeren bewust.